Предлагам на Вашето внимание свободно достъпни ресурси по дисциплините




Поради своята достъпност и доброто адаптиране към различните и бързо променящи се становища в съвременната медицина, този тип обучение навлиза в програмите на редица университетски центрове в Европа и света.


Разчитам на Вашето активно участие, което ще подобри взаимовръзката Ви с мен.
доцент д-р Г.Димов, дм © 2013